Thumb d720921fba1049f3505bc9419db2f13c53f149ab
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Wendy Roset-Giezekamp

Ik collecteer omdat:

Ter nagedachtenis en geheel naar wens van Wendy Roset-Giezekamp wordt een donatie aan KWF Kankerbestrijding zeer op prijs gesteld.

Tikkie
25

donaties

€ 775

ingezameld