Thumb d0774747e8798f34f5275a61d05e217237292957
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Steph Abbing

Ik collecteer omdat:

Op de laatste dag van oktober 2017 is bij mij borstkanker geconstateerd. Mijn dochtertje was toen 1,5 en ik was net 2 weken getrouwd. Vanaf dat moment donderde ik van mn roze wolk en begon ik de strijd tegen mn eigen lichaam.
Ik mag op mn blote knieën, aangezien ik inmiddels schoon ben en tijdens het proces weinig klachten heb gehad. Maar als ik om me heen kijk ben ik hierin helaas in de minderheid. En dat moet stoppen!
Door te doneren aan het KWF draag je rechtstreeks bij aan 3 belangrijke doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de patient.
Ik weet helaas uit eigen ervaring hoe het is & heb inmiddels meerdere dierbare aan deze rotziekte verloren.
Als je dus ook maar iets kan missen...
Help mij in de strijd tegen kanker! 💪🏽

Alvast heel erg bedankt!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld