Thumb 64edb5c45818c0e7c7c6760e1f8d8b1ecf86978c
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

S Van Dam

Ik collecteer omdat:

Ik het een goed doel vind, ik ken meerder mensen die kanker hebben. Mijn oma is eraan overleden. Ik wil kanker de wereld uit helpen!

Tikkie
7

donaties

€ 108

ingezameld