Thumb 5d70ad24ca64e122890a030ae8fafe2dad9fb1db
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Roel Eefting

Ik collecteer omdat:

Kanker gewoon de wereld uit moet. Er medicijnen moeten komen om mensen te redden. U kent vast ook iemand die aan kanker is gestorven, of het heeft gehad, dat willen we toch stoppen?

Tikkie
9

donaties

€ 170

ingezameld