Thumb a00b3b64ecff29beb7269d3274def721bfcad7e7
Qr
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Rob van de Velde

Ik collecteer omdat:

Ik zelf heb ervaren wat het betekent als de diagnose beenmergkanker en darmkanker wordt vastgesteld, terwijl ik in de 57 jaar daarvoor nooit iets hebt gemankeerd. Ik weet hoe belangrijk het is om veel geld bijeen te brengen voor onderzoek om kanker te voorkomen of te bestrijden.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld