Thumb 87ef5c48a1ff9be089e29512fb15d2be017551d1
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Ria de Bruin

Ik collecteer omdat:

er nooit geld genoeg is om onderzoek te verrichten om deze ziekte voor eens en altijd eens de kop in te kunnen drukken.
KWF is en blijft een goed doel om geld aan te doneren, ik hoop dat u dat ook vindt.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld