Privacy Statement


V6 20-07-2018 | 11:49

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, online collectanten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) op kwf.digicollect.nl, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de bovengenoemde website.


KWF is eigenaar van deze online collectewebsite en de via deze website verkregen data. KWF bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is KWF de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. KWF heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.


Voor de uitgebreide privacy-statement van KWF Kankerbestrijding verwijzen we u naar kwf.nl/privacy.