Thumb 1ea807e1d56663c70518daa4f8eec9ef887acb79
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Niels van der Steen

Ik collecteer omdat:

Het onderzoek doen naar kanker is ontzettend belangrijk en van levensbelang. Mijn broer heeft een vorm van lymfeklier kanker en strijd hier op dit moment tegen. Hij krijgt nu een behandelingstraject in het Erasmus MC wat gelukkig een positief effect heeft op deze ziekte.

Dit komt mede omdat er door donaties veel onderzoeken gedaan kunnen worden naar verschillende vormen van kanker. De kans wordt hierdoor groter om deze verschrikkelijke ziekte te overwinnen.

Ik hoop dat jullie net als ik willen meedoneren om deze ongelofelijke k*t ziekte de wereld uit te helpen!

Tikkie
46

donaties

€ 510

ingezameld