Thumb 30bd5a1ed20eaf5b3cd39820bce32c12a970cbf7
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Luna Drenth

Ik collecteer omdat:

Ik een aantal jaar geleden mijn lieve oma ben verloren aan kanker. Door middel van deze collectebus hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het verkrijgen van meer kennis rondom kanker en betere behandelingen hiervoor. Dit met de hoop dat in de toekomst meer kinderen, volwassenen en ouderen van deze ziekte zullen genezen.

Tikkie
21

donaties

€ 219

ingezameld