Thumb 997eb2570df185c4fadc2f1b054a6f65a6cc0f66
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Lin van Ve

Ik collecteer omdat:

Bestrijding en onderzoek van kanker is hard nodig! Dat kans dat mijn kinderen het BRCA2 gen bij zich dragen is 50%, dit omdat ik drager ben. Het zou fijn zijn als er doormiddel van onderzoek nog meer mogelijk is aan preventie en bestrijding, zodat zij de strijd tegen kanker niet hoeven aan te gaan!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld