Thumb 6d30f03defe554b270cc958a9d7d22202cd4f0c6
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Laureen Holthuis

Ik collecteer omdat:

Ik volgende week jarig ben maar dit niet vier omdat dat te dubbel voor mij voelt momenteel.

Daarom wil ik jullie vragen om iets te doneren aan het kwf, het kwf doet momenteel onderzoek naar triple negatieve borstkanker, dit is helaas de vorm die ik ook heb, een sneldelende agressieve vorm van borstkanker waar helaas minder behandelmogelijkheden voor zijn dan bij de andere vormen van borstkanker (bv hormoontherapie of doelgerichte therapie) waardoor de prognose ook slechter is dan voor de andere veel voorkomende vormen van borstkanker.

Er is daarom geld nodig voor die onderzoeken om in de toekomst mensen wel die aanvullende behandelingen aan te kunnen bieden zodat nog meer mensen deze vorm van borstkanker overleven! Zouden jullie hier aan bij willen dragen door een paar euro te doneren in mijn online collectebus?

Alvast enorm bedankt!

Tikkie
110

donaties

€ 1.049

ingezameld