Thumb 67f299529d040a596e7840d69ba94a2e8ba76410
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

KWF Kankerbestrijding

Ik collecteer omdat:

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens moet de zorg altijd doorgaan en mag onderzoek niet stilvallen. Dus geef in de KWF collectebus. Juist nu.

Tikkie
1

donatie

€ 25

ingezameld