Thumb 296777e49cc491eb6af6827a883ccfcdcb6701cf
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

KWF Kankerbestrijding

Ik collecteer omdat:

tijd voor mensen met kanker niet vanzelfsprekend is. Wil jij meehelpen om kanker de wereld uit te helpen? Dat kan! Door een gift in de online collectebus van KWF te doen.

1

donatie

€ 5

ingezameld