Thumb d8546bbffd8b15923938495960f5c4bd146ec0e3
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Isabel Lybaert

Ik collecteer omdat:

ik kankeronderzoek erg belangrijk vind.
Mijn vader is in maart 2011 overleden aan slokdarmkanker en zo ken ik (helaas) meer mensen die aan kanker zijn overleden.
Onderzoek naar goede behandelingen is en blijft noodzakelijk.
In de collecteweek (van 2 t/m 8 september 2018) ga ik uiteraard ook weer langs de deuren met een collectebus.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld