Thumb 59a654bf74036cd5c5c38bad1da47e4172bde893
Qr
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Irene Bos

Ik collecteer omdat:

ik helaas uit eigen ervaring weet (beide ouders aan kanker overleden) dat onderzoek belangrijk is voor de strijd tegen kanker. Er overlijden nog teveel mensen aan deze vreselijke ziekte. Om de patiënten en hun naasten een hart onder de riem te steken, zet ik me in voor het KWF!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld