Thumb c5e027760cc43c4399f9327b0052415ea807b20c
Qr
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Inge Keppel

Ik collecteer omdat:

...de gedachte aan kanker door mijn eigen verhaal en de ervaringen van lieve dierbaren die door deze rotziekte getroffen zijn nooit ver weg is en er veel geld nodig blijft voor onderzoek en nieuwe behandelmethoden. Dankjewel voor je donatie!

Tikkie
2

donaties

€ 31

ingezameld