Thumb b4c5532cea07b9ed3a189b10b4038666b7675259
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Ilse van Vliet-Suidgeest

Ilse van Vliet-Suidgeest

Ik collecteer omdat:

Ik weet, als geen ander, hoeveel geld er nog nodig is om deze sluipmoordenaar, in een chronische ziekte te veranderen, voor iedereen. En uiteindelijk een waaraan iedereen kan genezen. Dromen moet je hebben, en veel geld..

Doneer aub, alle kleine beetjes helpen! ❤️

17

donaties

€ 170

ingezameld