Thumb c13177fc226a485d4f4aa1f34ec064f9e8f0fa40
A214ad250068f928c107ab478f71e58194166b23

gemeente Nissewaard

Ik collecteer omdat:

Na een zeer kort ziekbed is Folly Nieland, onze verkeerskundige collega, donderdagavond 11 maart overleden. Amper drie weken eerder kreeg hij de diagnose alvleesklierkanker die niet meer te behandelen was. We gaan niet alleen een vakkundige en fijne collega missen, maar bovenal een fantastisch mens. Het was de wens van Folly en zijn nabestaanden dat er in plaats van bloemen, een donatie wordt gedaan aan KWF Kankerbestrijding of Stichting Ambulancewens. Wil jij ter nagedachtenis aan Folly een donatie doen?
Tikkie
50

donaties

€ 872

ingezameld