Thumb 08f6f815fa50fb46db5fded1d171e53ff7a87264
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Fien Goudswaard

Ik collecteer omdat:

Hoi!
Ik ben Fien, 5 jaar oud.
In mijn hoofd zit een bolletje, grote mensen noemen het een ponsglioom (DIPG). Omdat de dokters nog niet genoeg over dit bolletje weten, is er heel veel geld nodig voor onderzoek.
Geeft u ook?
U kunt (anoniem) iets in mijn collectebus stoppen!
Liefs,
Fien

Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld