Thumb 343b8351a9176b7fc10278fd0395948f5b877358
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Ella Van Letten van Rossen

Ik collecteer omdat:

Mijn zusje en broertje en ik op 3 jarige leeftijd onze vader hebben verloren aan leukemie.
Het doneren wat ik altijd trouw doe, is niet voldoende.
Dus lieve familie, vrienden, collega’s en kennissen.
Doneer!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld