Thumb 9f140131a6a8958b18e7161569e66f22cf4ff9c6
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Diana Verbeek van Mourik

Ik collecteer omdat:

Mijn dappere/ lieve man Robert heeft positief gestreden tegen deze vreselijke ziekte.
Afgelopen Juni moesten wij met pijn in ons hart afscheid nemen van elkaar.
Er is veel geld nodig om onderzoeken te blijven doen, zodat niemand meer sterft aan deze vreselijke ziekte! 🦋😢

Tikkie
37

donaties

€ 487

ingezameld