Thumb f064441582b67e0b3482892be550401d47983328
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Dia Luimes

Ik collecteer omdat:

We hebben er allemaal direct of indirect mee te maken. Daarom is het zo belangrijk dat er goed onderzoek naar gedaan wordt en dat kost heel veel geld.
Daarom deze oproep om een donatie te doen.

Tikkie
27

donaties

€ 163

ingezameld