Thumb 424442f69c225f3cfbe73729a290679ce894a35d
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Cor Ankie De Bruijn Leijdekkers

Ik collecteer omdat:

Kanker ons allemaal kan treffen. Onderzoek is nodig, zodat mensen niet langer meer hoeven te overlijden aan deze ziekte!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld