Thumb 7dd80816d5183e943b9609e2dcf8209bc5f79d80
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Cindy Zuidgeest

Cindy Zuidgeest

Ik collecteer omdat:

Ik draag de KWF Kankerbestrijding een warm hart toe. Sleutelindetuin.nl is mijn persoonlijke blog over creatief moederschap. Middels mijn blogsite wil ik de collecteweek en het belang van het doneren onder de aandacht brengen. Tevens ga ik dit jaar langs de deuren met een collectebus. Als ik daarnaast ook nog een digitale collectebus kan aanmaken, hoop ik zoveel mogelijk tijd te geven.

1

donatie

€ 5

ingezameld