Thumb 4af26d5c59b60393c069824c0a2cfc61a4258ab7
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Christa Erkelens-Komdeur

Ik collecteer omdat:

Iedereen direct of indirect te maken krijgt met deze slopende, mensonterende ziekte en zichzelf of dierbaren eraan verliest. Er moet een genezing of, nog beter, een voorkoming/stop gevonden worden.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld