1 op de 3 krijgt kanker

Pas als je kanker krijgt, ontdek je hoe waardevol tijd is. KWF zet zich in voor een beter leven tijdens en na de ziekte. Collecteer ook voor meer kennis en betere behandelingen. Maak nu een online bus aan.

 
Op 21 oktober hebben we de online collectebussen geleegd om zo de totaalopbrengst van onze collecteweek 2019 te kunnen tellen. 
Je online collectebus blijft gewoon bestaan en kun je onveranderd gebruiken.

We willen je nogmaals hartelijk danken voor je inzet dit jaar én hopen dat je in de toekomst, bijvoorbeeld tijdens de collecteweek in 2020, weer wilt helpen collecteren!

Thumb a98204a16fa1ecb717836708c624880df47b2568
Collecte heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?